EFOP pályázat

Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be és sikeres döntést kapott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével tárgyú felhívásra. A programra, melynek címe „Az önkéntesség első lépései a boldogházi fiatalokkal 1.0 ” a Kedvezményezett EFOP-1.3.5-16-2016-00566 azonosító számon regisztrált, 24 994 457 Ft, azaz huszonnégymillió-kilencszázkilencvennégyezer-négyszázötvenhét forint 100%-os támogatást nyert. A projekt célja és tartalma, hogy önkénteseket toborozzunk a jászboldogházi civil szervezetekbe, valamint, hogy előadások, tréningek, ismeretterjesztő fórumok megszervezésével erősítsük a szociális szolidaritást a felnövekvő generáció számára. Ehhez egészségügyi, elsősegély, közösségi, társadalomtudományi, szabadidős, kulturális, sport stb. témákban kapnak útmutatást, rendezvényeken vesznek részt és válnak majd a közösség hasznos részévé. Célunk a helyi identitás erősítése, a helyben maradás támogatása, a vidéki népesség megtartó és eltartó képességének javítása, az önkéntesség szerepének előtérbe helyezésével. A projekt 2017.05.01. – 2020.05.01. között valósul meg.